Disclaimer

Ang impormasyong ito ay ibinigay nang walang warranty, ipinahayag o ipinahiwatig, maliban na ito ay pinaniniwalaan na tumpak sa pinakamahusay na kaalaman ng Weadell Company Limited.Ang impormasyong ipinakita sa Website na ito ay nauugnay lamang sa partikular na materyal na itinalaga dito.Ang Weadell Co., Ltd. ay walang legal na pananagutan para sa paggamit o pag-asa sa impormasyon.Dapat suriin ng user ang anumang rekomendasyon sa partikular na konteksto ng nilalayong paggamit upang matukoy kung naaangkop.